Verzoeknummer indienen

In de diensten vanaf half maart tot eind mei hebben we als muzikanten voor en na de dienst liederen gespeeld die waren aangereikt door gemeenteleden aangevuld met ideeën die we zelf hadden.

Liederen die mooi zijn in deze tijd, zoals Beveel gerust uw wegen of psalm 16 of liederen die passen bij het feest wat we vieren, bijvoorbeeld bij Hemelvaart In de hemel is de Heer, Wij kijken omhoog en Wij knielen voor uw zetel neer. We doen een oproep aan de gemeente: wij zouden het ontzettend fijn vinden om muziek te maken op uw of jouw verzoek. Via de volgende knop kunt u verzoeknummer indienen: 

Aanleveren Liederen

Dan gaan we ons best doen om dat vorm te geven en tot klinken te brengen. Natuurlijk lukt niet alles zomaar en moeten we ook zorgen voor een goede mix van band en orgel.
Maar we willen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verlangens.
Geef dus allemaal je idee op in het document, dan gaan wij dat vorm geven!

Bedankt, namens de muzikanten en liturgiecommissie

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b