De Regenboog

Gegrepen door Gods liefde

Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Verklaring vormgeving symbolen:

10 december – Jona 2: Gods liefde brengt redding.

 

 

 

 

 

 

 

Jona vlucht weg van de opdracht van God, per schip over de zee.

Dan grijpt God Jona als het ware in de kraag, uit liefde voor hem en 
uit liefde voor de stad Nineve . Het schip komt in een zware storm 
en zal schade oplopen. Dit hout komt in zee. Het hout wordt 
doordrenkt van de zee, maar blijft bestaan. Jona wordt overboord 
gegooid en de zee wordt kalm. Jona wordt op een wonderlijke 
manier gered uit zee. Hij wordt stil gezet om na te denken.
Jona’s leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het 
hout doordrenkt wordt met het zeewater.

In de vis belijdt Jona Gods naam, hij vereert (Jona 1:9) niet alleen de HEER, maar moet 
belijden “het is de HEER die redt” (Jona 2:10).

Het symbool van de vis staat enerzijds voor de vis waarmee Jona
werd gered; teken van redding. Maar ook als teken van het
uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met
het Ichthus-teken (=vis).
Het gebruikte materiaal, het doordrenkte hout uit de zee dat komt
als teken van hoop (nieuw leven) en als teken van geloof.
De gebruikte mosselen, zijn aan de buitenkant donker, maar aan de
binnenzijde licht en glanzend. Jona moet leren dat hij niet alleen
volgens de joodse wetten moet leven, maar dat hij de HEER
werkelijk moet belijden als zijn God, zijn Redder. Pas dan kan hij en
kunnen ook wij God werkelijk zien.

3 december - Jona 1: Begrijp je Gods liefde? 

Jona is Gods profeet. Hij moet de boodschap van God aan mensen
overbrengen. Maar Jona wil niet naar Nineve gaan. Hij wil de
mensen in deze stad niet waarschuwen. Jona gehoorzaamt niet. Hij
vlucht weg voor de opdracht, weg voor God. Maar Jona vergeet dat
zijn touw en het touw van Gods liefde met elkaar verweven zijn,
omdat hij die liefde moet overbrengen. God laat Jona en Nineve niet
los; uit liefde heeft God geduld. Ook ons touw en dat van God zijn
met elkaar verweven als we in God geloven. God heeft geduld met
ons. Net als met Jona. God laat ook ons niet los, daarom heeft Hij
zijn Zoon gezonden, om de wereld een nieuwe kans te geven.
Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij
mogen vertrouwen.

Houten mensjes: Wilt u dit verhaal nog eens horen? 

Klik dan hier >  Niemand is zoals jij

 

 

 

 

Algemene informatie:

Kinderen zijn waardevol en belangrijk! Wij als crèche- & kinderteam van de Regenboog willen daarom aan alle kinderen van 0 tot 12 jaar een speciaal kinderprogramma aanbieden.

Tijdens de morgendienst gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 4  zingen, bidden, een Bijbelverhaal vertellen, een (knutsel)werkje maken. Tijdens de middagdiensten is er een kinderprogramma voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De crèche is bedoeld voor de allerkleinsten tot ongeveer 4 jaar. Zij kunnen tijdens de dienst lekker samen spelen en plezier maken.

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b