Kerkdienst meemaken

Hieronder treft u de livestream aan van de kerkdienst. Indien beschikbaar vindt u hier ook de liturgie en de presentatie.

Een goede dienst toegewenst.


Hier komt de beamer presentatie
Hier komt de informatie over de eerstvolgende kerkdienst

ds. J.W. Boerma

zondag 24 juni 10:00 uur

Votum en zegengroet Sela

Psalm 144: 2, 3 en 6

Bidden

Psalm 42: 1 en 3 & Psalm 43: 4

Lezen: Psalm 37

Gezang 34

Preek

Opwekking 553

Korte bespreking

Wet van de HEER

Opwekking 518

Bidden

Collecte

Psalm 37: 2, 16 en 12

Zegen 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b