Toon alle kerkdiensten

ds. A.A.M. Wilschut

zo 10 nov 2019 16:30 uur

Liturgie Jozef – de Heer is met je

ER KOMEN
Stiltemoment

Votum, groet, Amen

Welkomslied zingen: Opwekking 407 Dan zingt mijn ziel

Gebed om de opening van onze harten

 

ER ZIJN

Lezen: Genesis 39:1-6

Zingen: psalm 46:1,4 

Kindermoment

Zingen: Laat zo je licht maar schijnen 

Preek Genesis 39:1-6 Jozef De Heer is met je

Amenlied: psalm 68:8

Geloofsbelijdenis: op melodie van LvdK 460

WEER GAAN

Gebed

Collecten

Zingen: nieuw LB 422 Laat de woorden

Zegen, Amen

Zingen: nieuw LB 425 Vervuld van uw zegen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b