Kerkdiensten onder de Corona regelgeving

Note: Als GKv de Bron nemen we het dringende advies van de overheid, over het dragen van een mondkapje over. Alle bezoekers dienen bij binnenkomst van het kerkgebouw, eventueel tussentijds bezoek aan het toilet en bij het vertrek uit het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Zolang u op uw plaats zit hoeft u geen mondkapje te dragen.  Dit betekent dat in het kerkgebouw een mondkapje gedragen moet gaan worden. Meer informatie kunt u hier lezen. We vragen aan alle bezoekers begrip voor en medewerking aan dit advies.

Kerkdienst Meevieren

Het is mogelijk om de kerkdiensten mee te vieren. Conform de geldende richtlijnen van het RIVM zijn er echter nog wel beperkingen. Wanneer u de kerkdienst wilt meevieren, dan kan dat via onderstaande knop:

Kerkdienst Meevieren

De komende Zondagen. 

Er worden per zondag twee diensten worden georganiseerd. De ochtenddienst begint om 10.00u en de middagdienst om 16.30u. Uiteraard gelden voor beide diensten alle geldende coronamaatregelen.

Verder is besloten om meer wijksgewijs de kerkdiensten te gaan bezoeken. Om ook gezinnen met jongere kinderen de mogelijkheid te geven de kerkdienst te bezoeken, is er een wijkverdeling gemaakt, waarmee er een acceptabel gebruik van de crèche mogelijk is. In de morgendiensten zal er een crèche zijn. De Regenboog zal nog niet starten, hier wordt later opnieuw naar gekeken of dat mogelijk is. Wel kunnen kinderen van 4 en 5 jaar als dat gewenst is, tijdens de preek naar de crèche gaan. Hieraan zal door de predikant aandacht worden gegeven als het moment daar is tijdens de dienst. V.w.b. het aanmelden blijven we gebruik kan van de website meevieren.nl/gkvdebron. De bedoeling is dat leden van de wijken die zijn aangewezen om de kerkdienst te bezoeken als eerste de gelegenheid krijgen dit te doen. Vanaf vrijdagochtend kunnen dan de overige leden van de gemeente, als daarvoor nog ruimte is, zich aanmelden.

Voor de komende weken is de verdeling van de wijken over de 2 diensten per zondag als volgt:

Zondag 3 Januari

 • Geen inschrijving

Zondag 10 Januari

 • Geen Inschrijving

Zondag 17 Januari

 • Geen Inschrijving

Protocol 

De belangrijkste aspecten van het protocol vindt u hieronder. Het volledig protocol kunt u hier downloaden:

Voor de dienst

 • U kunt zich ongeveer 1x per per 2 á 3 weken inschrijven.
 • Bij het inschrijven maakt u een keuze uit één van drie “tijdsloten” van 10 minuten. Daarmee kiest u het tijdstip dat u bij de kerk verwacht wordt. Deze tijden zijn er om drukte voor de ingang te voorkomen. U ontvangt een mail als bevestiging van uw inschrijving. Als een dienst is “volgeboekt” kunt u zich wel aanmelden, alleen komt u dan op de reservelijst.  Dit zal ook in de bevestigingsmail die u ontvangt vermeld worden. U zal worden benaderd als er gelegenheid zicht voordoet dat u toch naar de kerk kunt komen. De inschrijving voor een dienst wordt gesloten op donderdagavond, voorafgaand aan de zondag waarop de betreffende inschrijving betrekking heeft.
 • Conform de richtlijn van het RIVM kunnen personen welke in de risicogroepen vallen zich ook aanmelden.
 • Personen die een bepaalde plaats willen reserveren, bijvoorbeeld in verband met de ringleiding, verzoeken wij na inschrijving contact op te nemen met de koster.
 • De toiletten mogen indien nodig worden gebruikt. Wanneer kinderen naar het toilet moeten; alleen onder begeleiding van een ouder.
 • In verband met de noodzakelijke ventilatie zullen voor, tijdens en na een dienst de ramen geopend zijn. Houdt u hiermee in uw kledingkeuze eventueel rekening

Binnen komst

 • Ingang is de hoofdingang (Rodenrijseweg). Andere in/uitgangen mogen niet gebruikt worden. Tijdens de dienst zijn i.v.m. een mogelijke noodsituatie alle uitgangen wel geopend.
 • Vanaf de parkeerplaats achter de kerk loopt u rechts langs het kerkgebouw, langs de fietsrekken,  naar boven. Het is niet toegestaan over de inrijroute van de auto’s naar boven te lopen.
 • Als u moet wachten voor u het kerkgebouw kunt binnen gaan, houdt u 1,5 meter afstand.
 • Alvorens u naar binnen gaat, zullen er verplichte vragen worden gesteld over uw gezondheidssituatie i.r.t . Corona
 • Na binnenkomst desinfecteert u de handen bij de één van de desinfectiezuilen.
 • U wordt door daarvoor herkenbare Coördinatoren opgehaald om de kerkzaal in te gaan en u krijgt door de coördinator een plek aangewezen. Ook hier 1,5 meter afstand houden van koster/coördinator. Volg hun instructies goed op.
 • Om de noodzakelijke afstand van 1,5m te waarborgen worden de rijen om en om gebruikt in de kerkzaal
 • Alle stoelen op een hoek worden ook niet gebruikt, om zodoende veilig door de paden te kunnen lopen.
 • In de rijen wordt tussen personen 2 stoelen leeg gehouden, de rij voor en achter u zijn zoals net aangegeven ook leeg.
 • Tussen personen uit eenzelfde huishouden hoeft er geen afstand bewaard te worden.
 • De kapstokken mogen niet gebruikt worden. Jassen neemt u mee de kerk in. Uw jas houdt u bij uw zitplaats.

Tijdens de dienst

 • Tijdens de dienst blijft iedereen op zijn/haar aangewezen plek.
 • Tijdens de dienst wordt er niet gezongen
 • Mondkapjes zijn niet nodig volgens RIVM, het staat u vrij met een eigen mondkapje de kerkdienst te bezoeken.
 • Collecte gaat digitaal en fysiek (nog onder voorbehoud van afstemming binnen de diaconie). Digitaal via de app Givt of u kunt het gewenste bedrag overmaken op de rekening van de kerk (NL09RABO0307401138) of de diaconie (NL59RABO0307401111). Fysiek d.m.v. een collectebus bij de uitgang van de kerkzaal.
 • Er wordt gekeken of de crèche en Regenboog weer opgestart kunnen worden. Hierover volgt als dat verder duidelijk is nadere communicatie.

Verlaten van de kerk

 • Het verlaten van de zaal wordt begeleid door de coördinatoren. De coördinatoren geven u een teken als u uw zitplaats mag verlaten en de kerkzaal uit mag. Volg de instructies van de kosters/coördinatoren goed op. Denk aan 1,5 meter afstand.
 • Na het verlaten van het kerkgebouw, kan met inachtneming van de regelgeving rond het kerkgebouw nagepraat worden.

Mocht u n.a.v. deze samenvatting praktische vragen hebben, of na een bezoek aan de kerkdienst uw feedback willen geven, stuur dan een mail naar cvb@gkvdebron.nl.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b