Kerkdienst Meevieren

De komende periode is het weer mogelijk om de kerkdiensten mee te vieren. Conform de geldende richtlijnen van het RIVM zijn er echter nog wel beperkingen. Wanneer u de kerkdienst wilt meevieren, dan kan dat. U kunt na het lezen van het onderstaand protocol zich inschrijven voor eenkerkdienst via:

Kerkdienst Meevieren

De komende Zondagen. 

Vanaf de startzondag 13 september 2020 is het voornemen om voorlopig in september per zondag twee diensten worden georganiseerd. De ochtenddienst begint om 10.00u en de middagdienst om 16.30u. Uiteraard gelden voor beide diensten alle nu al geldende coronamaatregelen.

Verder is besloten om meer wijksgewijs de kerkdiensten te gaan bezoeken. Om ook gezinnen met jongere kinderen de mogelijkheid te geven de kerkdienst te bezoeken, is er een wijkverdeling gemaakt, waarmee er een acceptabel gebruik van de crèche mogelijk is. In de morgendiensten zal er een crèche zijn. De Regenboog zal nog niet starten, hier wordt later opnieuw naar gekeken of dat mogelijk is. Wel kunnen kinderen van 4 en 5 jaar als dat gewenst is, tijdens de preek naar de crèche gaan. Hieraan zal door de predikant aandacht worden gegeven als het moment daar is tijdens de dienst. V.w.b. het aanmelden blijven we gebruik kan van de website meevieren.nl/gkvdebron. De bedoeling is dat leden van de wijken die zijn aangewezen om de kerkdienst te bezoeken als eerste de gelegenheid krijgen dit te doen. Vanaf vrijdagochtend kunnen dan de overige leden van de gemeente, als daarvoor nog ruimte is, zich aanmelden bij één van de tijdsblokken.

Voor de komende weken is de verdeling van de wijken over de 2 diensten per zondag als volgt:

Zondag 27 september

 • I.v.m. het bevestigingen van Ambtsdragers is er een 'vrije' inschrijving.

Zondag 4 Oktober

 • Ochtenddienst: Wijken 2, 19 en 23
 • Middagdienst: Wijken 10, 11, 14, 25 en 20

Voor wat betreft de begeleiding door muzikanten zullen we het voor de diensten zo plannen dat we per keer zullen bekijken hoe e.e.a. mogelijk is. Het is wellicht niet mogelijk om altijd zo de diensten te begeleiden als we in de afgelopen maanden gewend waren in de morgendiensten. Als het noodzakelijk is, zullen we via YouTube de muziek vormgeven, zoals in de zomervakantie ook een enkele keer plaatsgevonden heeft. We willen de samenzang als volgt in lichte vorm weer vormgeven: de gemeenteleden die op de voorste rij zitten of zitting hebben in het voorvak rechts worden zo neergezet dat zij kunnen meezingen. Dan krijgt een gedeeltelijke gemeentezang weer een plek. Als u wilt meedoen met dit zingen, meldt u dan als u aankomt dat u mee wilt zingen en meldt u aan in het tijdvak vanaf een half uur tevoren (9:30 en 16:00 uur). Ter plekke wordt dan gekeken wat mogelijk is. Vol is vol. In alle andere vakken wordt nog steeds niet meegezongen. En er worden alleen mensen in het voorvak neergezet die ook willen meezingen

 

Kerkdiensten onder de Corona regelgeving

In de afgelopen weken heeft op verzoek van het moderamen de Commissie van Beheer, ondersteunt door een afvaardiging uit het moderamen, een gemeentelid en de koster, zich gebogen over de mogelijkheden tot het beleggen van kerkdiensten binnen de kaders van de Corona regelgeving. Op basis van een door het Steunpunt Kerkenwerk opgeleverd format is er voor de GKV Berkel en Rodenrijs een protocol opgesteld hoe e.e.a. moet gaan verlopen. Het volledige protocol zal z.s.m. op de website worden geplaatst. Dit protocol is goedgekeurd door het moderamen op 8 juni 2020.

Met de versoepelingen die per 1 juli zijn in gegaan zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Onderstaand is er een samenvatting van het protocol te lezen, met de belangrijkste aspecten uit het protocol. Mede gezien de geldende regelgeving en het beheersbaar houden van de omstandigheden rond het weer beleggen van een kerkdienst, realiseren we ons dat er mogelijk leden zijn die teleurgesteld zijn na het lezen van deze samenvatting. Dit omdat het bezoeken van een kerkdienst wordt afgeraden, dan wel dat de omstandigheden het lastig maken om een kerkdienst te bezoeken. Mocht u de behoefte hebben hierover van gedachten te willen wisselen met de kerkraad, vragen we u contact op te nemen met uw wijkouderling. Er is zeker begrip voor de mogelijke teleurstelling, echter zijn we genoodzaakt binnen de kaders van de geldende regelgeving het protocol op dit moment zo op te stellen. Uiteraard worden de ontwikkelingen rond de regelgeving nauwlettend gevolgd en waar mogelijk zullen we het protocol daarop in de komende tijd aanpassen. Op dit moment gaan we ervan uit dat het huidige protocol minimaal tot 1 september 2020 van kracht zal zijn.

Protocol 

De belangrijkste aspecten van het protocol vindt u hieronder. Het volledig protocol kunt u hier downloaden:

Voor de dienst

 • U kunt zich ongeveer 1x per per 2 á 3 weken inschrijven.
 • Bij het inschrijven maakt u een keuze uit één van drie “tijdsloten” van 10 minuten. Daarmee kiest u het tijdstip dat u bij de kerk verwacht wordt. Deze tijden zijn er om drukte voor de ingang te voorkomen. U ontvangt een mail als bevestiging van uw inschrijving. Als een dienst is “volgeboekt” kunt u zich wel aanmelden, alleen komt u dan op de reservelijst.  Dit zal ook in de bevestigingsmail die u ontvangt vermeld worden. U zal worden benaderd als er gelegenheid zicht voordoet dat u toch naar de kerk kunt komen. De inschrijving voor een dienst wordt gesloten op donderdagavond, voorafgaand aan de zondag waarop de betreffende inschrijving betrekking heeft.
 • Conform de richtlijn van het RIVM kunnen personen welke in de risicogroepen vallen zich ook aanmelden.
 • Personen die een bepaalde plaats willen reserveren, bijvoorbeeld in verband met de ringleiding, verzoeken wij na inschrijving contact op te nemen met de koster.
 • De toiletten mogen indien nodig worden gebruikt. Wanneer kinderen naar het toilet moeten; alleen onder begeleiding van een ouder.
 • In verband met de noodzakelijke ventilatie zullen voor, tijdens en na een dienst de ramen geopend zijn. Houdt u hiermee in uw kledingkeuze eventueel rekening

Binnen komst

 • Ingang is de hoofdingang (Rodenrijseweg). Andere in/uitgangen mogen niet gebruikt worden. Tijdens de dienst zijn i.v.m. een mogelijke noodsituatie alle uitgangen wel geopend.
 • Vanaf de parkeerplaats achter de kerk loopt u rechts langs het kerkgebouw, langs de fietsrekken,  naar boven. Het is niet toegestaan over de inrijroute van de auto’s naar boven te lopen.
 • Als u moet wachten voor u het kerkgebouw kunt binnen gaan, houdt u 1,5 meter afstand.
 • Alvorens u naar binnen gaat, zullen er verplichte vragen worden gesteld over uw gezondheidssituatie i.r.t . Corona
 • Na binnenkomst desinfecteert u de handen bij de één van de desinfectiezuilen.
 • U wordt door daarvoor herkenbare Coördinatoren opgehaald om de kerkzaal in te gaan en u krijgt door de coördinator een plek aangewezen. Ook hier 1,5 meter afstand houden van koster/coördinator. Volg hun instructies goed op.
 • Om de noodzakelijke afstand van 1,5m te waarborgen worden de rijen om en om gebruikt in de kerkzaal
 • Alle stoelen op een hoek worden ook niet gebruikt, om zodoende veilig door de paden te kunnen lopen.
 • In de rijen wordt tussen personen 2 stoelen leeg gehouden, de rij voor en achter u zijn zoals net aangegeven ook leeg.
 • Tussen personen uit eenzelfde huishouden hoeft er geen afstand bewaard te worden.
 • De kapstokken mogen niet gebruikt worden. Jassen neemt u mee de kerk in. Uw jas houdt u bij uw zitplaats.

Tijdens de dienst

 • Tijdens de dienst blijft iedereen op zijn/haar aangewezen plek.
 • Tijdens de dienst wordt er niet gezongen
 • Mondkapjes zijn niet nodig volgens RIVM, het staat u vrij met een eigen mondkapje de kerkdienst te bezoeken.
 • Collecte gaat digitaal en fysiek (nog onder voorbehoud van afstemming binnen de diaconie). Digitaal via de app Givt of u kunt het gewenste bedrag overmaken op de rekening van de kerk (NL09RABO0307401138) of de diaconie (NL59RABO0307401111). Fysiek d.m.v. een collectebus bij de uitgang van de kerkzaal.
 • Er wordt gekeken of de crèche en Regenboog weer opgestart kunnen worden. Hierover volgt als dat verder duidelijk is nadere communicatie.

Verlaten van de kerk

 • Het verlaten van de zaal wordt begeleid door de coördinatoren. De coördinatoren geven u een teken als u uw zitplaats mag verlaten en de kerkzaal uit mag. Volg de instructies van de kosters/coördinatoren goed op. Denk aan 1,5 meter afstand.
 • Na het verlaten van het kerkgebouw, kan met inachtneming van de regelgeving rond het kerkgebouw nagepraat worden.

Mocht u n.a.v. deze samenvatting praktische vragen hebben, of na een bezoek aan de kerkdienst uw feedback willen geven, stuur dan een mail naar cvb@gkvdebron.nl.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b