Toon alle kerkdiensten

ds. D. Vonck, ook via RTV Lansingerland te volgen

zo 28 mei 10:00 uur

Opwekking 754 / Sela

Zegengroet

 Gezang 105:1,2,3 

 Gebed 

 Dooponderwijs 

Zingen: Sela -  Doop van Sela

Kindermoment

 Doopvragen

 Doop  - Noé Anna Jacoba Bakker

 Gebed en zegen

 Oproep gemeente

 Zingen: Sela - zegen voor de kinderen

 Uitreiken doopkaart

Kinderen naar Regenboog

 Lezing: Handelingen 2:22-24, 32-40

             Jeremia 31:31-34     

Overdenking

Zingen: Sela – de Wind steekt op

Dankgebed en Voorbede

Collecte         

Kinderen terug van Regenboog

Gezang 105:7,8,9 

Zegen (gezongen amen)

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b