Toon alle kerkdiensten

ds. A.A.M. Wilschut

zo 16 feb 16:30 uur

Liturgie Jozef [5] – staan blijven in de verzoeking

ER KOMEN
Stiltemoment

Votum, groet, Amen

Zingen: Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Heer

Gebed om de opening van onze harten

ER ZIJN

Lezen: Genesis 39:1-20

Zingen: psalm 109:1,2

Lezen: Spreuken 7:14-27

Zingen: OGK gezang 37:7

Lezen: Jakobus 1:12-15

Kindermoment
Zingen: Laat zo je licht maar schijnen

Preek Genesis 39:7-18 Jozef [5] Staande blijven in de verzoeking

Amenlied: psalm 86:2,4

Geloofsbelijdenis op melodie van OGK gezang 179a, in beurtzang zoals aangegeven

WEER GAAN

Gebed

Collecten (tijdens collecte speelt de band Sela – Gebed om Vergeving

Zingen: Gebed om Vrijheid van Sela

Zegen: elkaar toezingen OGK gezang 10

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b