Toon alle kerkdiensten

ds. H. van den Berg

zo 10 nov 2019 10:00 uur

Thema: Heb hart voor de stad

Votum en groet

Zingen:  Lied 314 : 1 – 3 NLB

Wet

Zingen:  Sela – Glorie aan God
Gebed

Dopen Katelynn van Steenderen

Formulier 3 

Zingen:  Gods zegen voor jou (Sela)

Lezen:    Jeremia 29 : 1 – 14

Zingen:  Psalm 137 : 1 en 2 (NPB)

Tekst:     Jeremia 29 : 4 - 7 

Verkondiging

Zingen:  Psalm 122: 1 & Sela – Breng ons samen 

Gebed

Collecte

Zingen:  Opwekking 331 (slotlied; schoollied)

Zegen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b