Toon alle kerkdiensten

ds. P.J.C. Colijn

zo 13 jan 16:30 uur

Thema: "voor de tweede keer geboren"

Votum en Zegengroet

Ps 42:1+2+3 (www.denieuwepsalmberijming.nl)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 2:23-3:13

Zingen: Opwekking 689 "Spreek o Heer"

Preek

Opwekking 575 "Jezus alleen"

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Slotlied:  oud Liedboek 477:1+2

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b