Toon alle kerkdiensten

ds. H. van den Berg

zo 13 jan 10:00 uur

Thema: Ik twijfel, geloof ik

Votum en groet

Zingen:        Gezang 158

Zingen:        De wet gezongen

Gebed

Doopbediening Fenne Esther Hordijk: 

Zingen:        Opwekking 488 (na de doop)

Lezen:         Matteüs 14 : 22 - 36

Zingen:        Opwekking 789

Tekst:          Matteüs 14 : 28 – 33

Verkondiging

Filmpje bij begin preek

Zingen:        Gezang 163 : 1 – 3

Gebed

Collecte

Luisterlied: Sela Jezus is Heer (tijdens collecte)

Zingen:        Gezang 108

Zegen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b