COVID-19 en het gemeenteleven

U zult het nieuws de afgelopen dagen ook gevolgd hebben over de adviezen rond het  houden van kerkdiensten.

In overleg met de kerkraad zijn de volgende besluiten genomen:

  • we volgen het advies over de maximeringen van 30 personen per kerkdienst op.
  • we handhaven wel het gecommuniceerde wijksgewijs kerkdiensten bezoeken, echter geldt nu meer dan eerst dat een dienst sneller volgeboekt zal zijn.
  • het zingen tijdens de diensten, zoals we dit de laatste weken vorm geven, mogen we zo blijven doen.
  • als er crèche gehouden wordt zal dit tijdig worden gecommuniceerd.
  • Bijbelstudie verenigingen en bijeenkomsten van Geloof.NU kunnen in het kerkgebouw blijven plaatsvinden. Dit uiteraard met in achtneming van de geldende coronamaatregelen.
  • overige vergaderingen binnen het kerkverband dienen alleen als dat noodzakelijk is fysiek plaats te vinden in het kerkgebouw. Digitaal heeft wel de voorkeur.
  • activiteiten als koffiedrinken of Maaltijd en Meer kunnen tot nader bericht niet in het kerkgebouw plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat we de ontwikkelingen in de regelgeving nauwgezet volgen. Mochten daaruit aanpassingen in de genomen maatregelen noodzakelijk of mogelijk zijn dan zullen we u daarover informeren.

Het aantal aanwezigen van 30 personen tijdens een kerkdienst is zover wij nu kunnen halen uit de informatie over de regelgeving incl. eventueel aanwezige kinderen. Het aanmelden voor de kerkdiensten blijft via de website meevieren.nl, op basis van de wijkindeling zoals deze is gecommuniceerd. 

Bij het bezoeken van de kerk voor een bijeenkomst op door de weekse dagen, moeten bezoekers zich inschrijven. Hiervoor zal bij de entree een mogelijkheid aanwezig zijn om je naam en reden van bezoek te noteren.

Voor komende zondag is de ochtenddienst reeds volgeboekt. Dit mede door het feit dat het een doopdienst is en tevens 2 diakenen worden bevestigd. De middagdienst voor de komende zondag staat weer open voor inschrijving, met uiteraard de maximering van 30 personen.

Voor de 18e oktober staat er ook een doopdienst gepland. De doopouders krijgen de gelegenheid genodigden aan te melden. Hierdoor is er minder mogelijkheid voor de vrije inschrijving van de leden uit de aangewezen wijken voor die dienst.

Alle diensten blijven uitgezonden worden via de website en ook geregeld via TV Lansingerland.

We zijn als Corona werkgroep en kerkraad teleurgesteld deze besluiten te hebben moeten nemen. We zien ons echter genoodzaakt op basis van alle informatie dit te doen. We weten dat onze Vader in Hemel ons ook in deze periode draagt en bewaard. We hopen en bidden dat we op ZIJN tijd weer als gemeente samen mogen komen in De Bron.

De Commissie van Beheer en het Moderamen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b