Man Vrouw en Ambt

Achtergrondinformatie

We zijn met elkaar in gesprek over de positie van man en vrouw en ambt in onze kerk.

Vorig jaar heeft de Generale Synode besloten dat vrouwen in onze kerken ambtsdrager mogen worden.

De plaatselijke kerken moeten zelf beslissen of vrouwen in hun gemeente diaken, ouderling of predikant mogen worden.

Onze kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om de bespreking van het onderwerp ‘man, vrouw en ambt’ in onze gemeente voor te bereiden.

In overleg met de kerkenraad hebben we besloten dat we die bespreking in oktober en november organiseren.

Het is een belangrijk onderwerp, waar we niet allemaal hetzelfde over denken.

Via onderstaande links kun je meer informatie vinden over dit onderwerp.

De informatie is niet uitputtend; het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Gemeentevergadering van 2 oktober jl. klik op onderstaande link

Referaat van ds. Klapwijk

GKV Synode besluit: vrouwen mogen dienen in ambt van ouderling en diaken - GKV

https://www.gkv.nl/synode-besluit-vrouwen-mogen-dienen-ambt-ouderling-en-diaken/

Vrouw in ambt; een jaar na het besluit van de synode; Ernst Leeftink

https://ernstleeftink.wordpress.com/category/vrouw-in-ambt/

Handreiking voor het voeren van gesprekken - GKV

https://www.gkv.nl/handreiking-bezinning-op-besluit-mv-en-ambt/

Bezinning man, vrouw en ambt; Diverse predikanten

https://www.bezinningmvea.nl/entry/overons

Man - vrouw - ambt en de vrede van Jezus; Jos Douma

http://www.levenindekerk.nl/2017/06/17/man-vrouw-ambt-en-de-vrede-van-jezus/

In gesprek over man, vrouw en ambt; GKV Capelle aan den IJssel Zuid/West

https://www.gkvcapelle.nl/index.php/man-vrouw-en-ambt/in-gesprek-over-man-vrouw-en-ambt

 Over zwijgteksten-scheppingsorde en geesteswerk van Pieter Niemeijer

 https://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789055605514/over-zwijgteksten-scheppingsorde-en-geesteswerk

 

 

 

 

 

 

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b