Kerkdiensten online te volgen 

Corona-virus  

In verband met het coronavirus, en het laatste advies wat vanuit de overheid /RIVM is gegeven, zullen we als gemeente geen diensten houden op 22, 29 maart en 5 april. Wel zullen we een digitale viering beleggen, elke zondagmorgen om 10.00 uur. 
De viering is zonder publiek. We maken wel muziek en zullen luisteren naar een preek. We zullen samen bidden en zo via internet met elkaar verbonden zijn.

Alle kerkelijke activiteiten zullen in de komende weken vervallen. 

We wensen u  voor de komende tijd sterkte bij het maken van afwegingen.

Het is ons gebed dat het aantal slachtoffers van dit virus beperkt mag blijven. We weten ons leven in Gods hand, op Hem mogen we ook in deze hectische tijd vertrouwen.

De Kerkenraad

Veertigdagentijd en Stille week

Start Veertigdagentijd

Op D.V. 1 maart begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Een mooie tijd van bezinning. Tijdens de zondagen in deze veertigdagentijd zal in de liturgie aandacht worden besteed aan deze bijzondere tijd

Dit jaar zullen geen filmpjes worden getoond van broeders en zusters, die niet meer in de kerk kunnen komen. De afgelopen 2 jaren heeft dat veel positieve reacties opgeleverd. Vooral bij de gemeenteleden die hieraan hebben meegedaan. Zij hebben veel medeleven ervaren vanuit de gemeente. Het vraagt echter de nodige voorbereiding en het is niet makkelijk om voldoende gemeenteleden te vinden die hieraan mee willen doen.
We slaan het daarom dit jaar over.

 Wel zullen gemeenteleden de kaarsen doven, een symbool richting Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag zullen alle kaarsen gedoofd zijn, het is dan duister.

Leesrooster
Een leesrooster kan helpen bij deze bezinning. U kunt hiervoor bij ons een veertigdagen kalender bestellen van Stg. Tear, met als thema ‘Bergopwaarts’. Ook  zal deze kalender over een paar weken achter in de  kerk liggen, zodat u deze kunt meenemen. Om de kosten te drukken vragen we een vrijwillige bijdrage van 3 euro per kalender.

U kunt de kalender thuis of eventueel in uw wijk of vereniging gebruiken om in de veertigdagentijd voor te bereiden op Pasen. Als u geen groepje kunt vormen en dat wel graag wilt, geef dat door aan ons. Dan kijken we of we voor deze periode een gespreksgroep kunnen samenstellen.

Eerder kwam een suggestie vanuit de gemeente om gezamenlijk te vasten. Dit ‘vasten’ kan op verschillende manieren. Te denken valt aan: in de veertigdagen tijd geen vlees eten, geen alcohol gebruiken, niet roken etc. Wilt u hieraan meedoen, laat het ons weten. Dan kunnen we een groep hiervoor vormen.

Stille week
Op D.V. 6 april begint de Stille Week. Hierover volgt later nog informatie. We willen u wel vragen de week van 6 – 10 april vrij te houden van vergaderingen e.d., zodat we met elkaar als gemeente  de rust nemen om Jezus’weg te overdenken, in stilte, meditatief.

Meedoen?
Wilt u/jij meedoen met of meedenken over de veertigdagentijd? We zijn nog op zoek naar mensen die een avond willen verzorgen in de Stille Week. Het gaat om het invullen van 30 minuten met muziek, zang, lezing, meditatie. Veel basismateriaal is voorhanden en muzikanten zijn aanwezig.

Neem gerust contact op met ons. Wij zien u/jou graag tegemoet.                                                                                       

De werkgroep veertigdagentijd

Fenny Klapwijk, Gina Looijenga

 

 

 

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b