Veertigdagentijd en Stille week

 

Start Veertigdagentijd
Op D.V. 10 maart a.s. begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen.
Een mooie tijd van bezinning.
Een leesrooster kan helpen bij deze bezinning.
U kunt hiervoor bij ons een veertigdagen kalender bestellen van Stg. Tear, met als thema ‘Vieren’.
Een bijzondere viering vormt de basis van deze kalender.
Vlak voor Zijn dood nodigde Jezus zijn discipelen uit met de woorden: ‘Ik heb er vurig naar verlangd de maaltijd met jullie te houden’.
De allerlaatste viering die Hij met Zijn discipelen had, was in de vorm van een maaltijd (op witte donderdag).
Jezus gaf deze avond een geheel andere betekenis aan deze gedenkwaardigheid.
Hij bood verlossing en eenheid met Hem aan in de vorm van brood en wijn.
Het avondmaal staat voor verbinding, vrijheid en een nieuw begin.
U kunt de kalender thuis en desgewenst in uw wijk of vereniging gebruiken om in de veertigdagentijd voor te bereiden op Pasen.
Als u geen groepje kunt vormen en dat wel graag wilt, geef dat door aan ons.
Dan kijken we of we voor deze periode een gespreksgroep kunnen samenstellen.
Vorig jaar kwam een suggestie vanuit de gemeente om gezamenlijk te vasten. 
Dit ‘vasten’ kan op verschillende manieren. Te denken valt aan: in de veertigdagen tijd geen vlees eten, geen alcohol gebruiken, niet roken etc.
Wilt u hieraan meedoen, laat het ons weten. Dan kunnen we een groep hiervoor vormen.

Erediensten
Tijdens de zondagen in deze veertigdagentijd zal in de liturgie aandacht worden besteed aan deze bijzondere tijd door middel van o.a. een intochtslied en een themalied.
De kinderen besteden in de Regenboog aandacht aan het Paasproject.
Ook zullen enkele broeders en zusters, die niet meer in de kerk kunnen komen, via een film betrokken worden bij de eredienst.
Vorig jaar zijn we daarmee begonnen en dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. In het bijzonder bij de gemeenteleden die hieraan hebben meegedaan.
Zij hebben veel betrokkenheid ervaren vanuit de gemeente. Hun familieleden zullen de kaarsen doven, een symbool richting Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag zullen alle kaarsen gedoofd zijn, het is dan duister.

 

Stille week 
Op D.V. 15 april a.s. begint de Stille Week.
Hierover volgt later nog informatie.
We willen u wel vragen de week van 15 – 19 april vrij te houden van vergaderingen e.d., zodat we met elkaar als gemeente de rust nemen om Jezus ’ weg te overdenken, in stilte, meditatief.

Meedoen?
Wilt u/jij meedoen met of meedenken over de veertigdagentijd?
Neem dan gerust contact op met ons. Wij zien u/jou graag tegemoet.

De werkgroep veertigdagentijd:
Fenny Klapwijk, fennyklapwijk@kpnmail.nl
Gina Looijenga, g.looijenga@gmail.com
Arja Stel, arjastel@kpnmail.nl 
Corine Vreugdenhil

 

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaringen 21:6 b